Leerlingen verbreden hun horizon en leren uitstekend Engels. Ze behalen een internationaal erkend certificaat (IB Language A, Language and Literature). Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bv. gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal. Uit ervaringen van oud-leerlingen blijkt dat zij tijdens de studie een enorme voorsprong hebben op leerlingen die geen tto en IB hebben gevolgd.