Ja, de school heeft in 2010 en 2011 een uitgebreide controle (visitatie) ondergaan waarbij lessen werden bezocht en gesprekken werden gevoerd met de directie, docenten, ouders en leerlingen door drie leden van het Europees Platform. De beoordeling was beide keren zeer positief waardoor we vanaf 2010 de officiële titel tto-junior school mogen voeren en vanaf januari 2012 de titel tto-senior school.

Heeft u een vraag die nog niet in de lijst voorkomt en die u graag beantwoord ziet? Stuur een mailtje naar he@denassau.nl