Leerlingen met dyslexie krijgen bij toetsen en examens 20% extra tijd. Duurt een toets bijvoorbeeld 40 minuten, dan mag de dyslectische leerling 8 minuten langer werken. De tijdverlenging vindt plaats binnen het lesuur waarin de toets wordt afgenomen.