Nee, het eindexamen mag niet in het Engels worden afgenomen; in de bovenbouw (vanaf klas 4) werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige examens voor alle vakken. De vakken in het algemene deel van de profielen worden wel in het Engels gegeven. Ook worden het profielwerkstuk en de praktische opdracht in het Engels gemaakt. (samen ongeveer 25 – 40%).