Leerlingen met dyslexie hebben geen automatisch recht op ontheffing voor Frans of Duits. Op de havo zijn t/m klas 3 de vakken Frans en Duits verplicht. Op de mavo kan in uitzonderlijke gevallen in klas 2 vrijstelling worden gegeven voor het vak Frans. Op het vwo kan in uitzonderlijke gevallen vanaf klas 4 ontheffing worden gegeven voor Frans of Duits. De vwo-leerling dient dan examen af te leggen in een vervangend vak.