Nee, het Nuffic, dat het tto in Nederland coördineert, heeft een standaard ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen. Dit wordt onder andere gecontroleerd door vijfjaarlijkse schoolbezoeken waarin de school uitgebreid wordt doorgelicht op alle niveaus (leerlingen, docenten, ouders). Na een positief rapport mag een school zich officieel tto-school noemen. Wel staat het elke school vrij om te bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden en welke overige activiteiten er in het kader van het tto worden ontwikkeld.