De leerlingen maken bij alle vakken gebruik van hun tablet. De manier waarop de tablet wordt ingezet, verschilt per vak. Een toenemend aantal vakken werkt volledig digitaal, bij andere vakken wordt de tablet voor maatwerk en extra oefening gebruikt.