Spellingfouten worden alleen aangerekend bij de talen. Bij andere vakken tellen spellingfouten niet mee. Bij dyslectische leerlingen worden de spellingfouten voor de helft geteld (t/m klas 3). In de bovenbouw worden bij proefwerken en schoolexamens de spellingfouten normaal meegerekend. Dit is in overeenstemming met de wettelijke regelgeving rondom spelling bij het centraal eindexamen.