De leerling heeft vwo als schooladvies en vwo of vwo/havo als plaatsingsadvies.