De tablets zijn beperkt verzekerd. Er kan eenmaal per jaar aanspraak gemaakt worden op de verzekering voor onopzettelijke schade. Het is verplicht om de tablet/laptop altijd in het hoesje te hebben bij het gebruik of vervoer ervan. Schade die veroorzaakt wordt door het niet gebruiken van een hoesje, komt voor rekening van de gebruiker. De hoogte van het eigen risico verschilt per apparaat. Voor de laptop geldt een eigen risico van €50,- per reparatie.