Bijlesnetwerk

Huiswerk maken is niet altijd makkelijk. Concentratieproblemen, uitstelgedrag of het inhoudelijk vastlopen bij het maken of leren van de stof kunnen hier onder andere aan ten grondslag liggen. Om deze leerlingen die vastlopen bij het maken van huiswerk te helpen, is huiswerkinstituut Bijlesnetwerk in het gebouw van De Nassau gevestigd.

Leerlingen kunnen na schooltijd en in de vertrouwde omgeving van de school onder begeleiding huiswerk plannen en maken en zich goed voorbereiden op toetsen. Bijlesnetwerk is zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en De Nassau stelt alleen lokalen en leermiddelen ter beschikking.

Bij huiswerkinstituut Bijlesnetwerk staat de individuele leerling centraal. Dit betekent dat de leerling samen met de vaste huiswerkbegeleider(s) overzicht over het huiswerk schept en een plan maakt hoe hij of zij dit aan gaat pakken. Hierbij wordt stilgestaan bij het aanbrengen van structuur, herhaling van het leerwerk, tijdig beginnen met het maakwerk en de best passende leer- en planstrategie. Ook is er controle op het maak- en leerwerk, met name door te overhoren. Ouders krijgen een dagelijkse terugkoppeling via ons leerlingvolgsysteem, zodat ze op de hoogte zijn van de voortgang. Leerlingen komen drie, vier of vijf middagen naar de begeleiding en er wordt altijd gestart met een vrijblijvend intakegesprek om te kijken of de begeleiding aansluit bij de behoeften van zowel de ouder als de leerling. Ook wordt er tijdens dit gesprek besproken op welke manier de leerling het best ondersteund kan worden.