Digitaal onderwijs

De Nassau biedt leerlingen uitdagend en modern onderwijs. Over de gehele breedte groeit de aanwezigheid van digitalisering op onze school. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en technieken. Sinds schooljaar 2020 -2021 gebruiken alle leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas een tablet. Bij een toenemend aantal vakken wordt volledig digitaal gewerkt. Andere vakken kiezen voor ‘blended learning’, waarbij de leerlingen naast hun tablet ook nog boeken op papier gebruiken.

Wetenschappelijk onderzoek levert steeds meer bewijs dat digitalisering (bij goed, gericht en gedoseerd gebruik) kan bijdragen aan aantrekkelijker, effectiever en efficiënter onderwijs. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden, maar ook tot nieuwe vraagstukken voor ons onderwijs. Nieuwe technologische mogelijkheden vragen om goed samenspel met pedagogische en didactische uitgangspunten van onze school en docenten.

Hierbij hoort dat leerlingen meer invloed krijgen op en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Om dit te kunnen bereiken, moeten leerlingen op veel terreinen meer eigen keuzes kunnen maken. We streven dan ook naar meer maatwerk. Leerlingen met specifieke leervragen worden op deze manier beter geholpen. Wij denken dat we deze doelstellingen het best kunnen verwezenlijken door gebruik te maken van de meest moderne digitale middelen. Met de inzet van digitale middelen geven we onze leerlingen de mogelijkheid te leren leren en te kunnen excelleren.

Tabletinformatie
Green screen
VR-bril
3D-printer
Hologram