Levensbeschouwing

De Nassau is een christelijke school. In de brugklas krijg je daarom het vak levensbeschouwing. Tijdens de lessen levensbeschouwing denk je na over wat voor jou belangrijk is in het leven. Ook praat je met klasgenoten over verschillende thema’s. Hierdoor leer je pas echt hoe jij in het leven staat.

Digitaal lesmateriaal

In de brugklas krijg je een digitaal lesboek. Hierin vind je de lesstof die we tijdens de lessen behandelen en waar je uiteindelijk een toets over maakt in de toetsweek. De docent controleert of je deze stof beheerst door een quiz. Daarnaast maak je ook opdrachten die je de volgende les zelf na kunt kijken of worden besproken in de les. Tijdens groepsopdrachten onderzoek je met elkaar een levensbeschouwelijk onderwerp. Je zoekt dan zelf naar informatie op internet of in een boek. Hier schrijf je vervolgens een werkstuk over.

Vakinformatie

Bij levensbeschouwing onderzoek je wat mensen uit verschillende culturen in de wereld belangrijk vinden in het leven. Ieder mens heeft zo zijn eigen ideeën over de betekenis van het leven en hoe we met elkaar om moeten gaan. Het is dus belangrijk om naar elkaar te leren luisteren en elkaars ideeën te onderzoeken. Vaak zijn dingen die wij op het eerste gezicht vreemd vinden voor een ander heel gewoon.

Om het vak goed te begrijpen, moet je je openstellen voor ideeën en meningen die niet hetzelfde zijn als die van jou. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk kritisch kunt kijken naar hoe mensen omgaan met de wereld en elkaar, maar ook naar jezelf en je eigen overtuigingen.