Maatschappijleer

Het vak maatschappijleer leert je hoe de samenleving in elkaar steekt. Je krijgt instrumenten aangereikt die het voor jou makkelijker maken om te begrijpen hoe mensen met elkaar omgaan. In de lessen behandelen we nieuwsgebeurtenissen en proberen we deze te duiden. Het vak praat je bijvoorbeeld bij over politiek en cultuur.

Digitaal lesmateriaal

Bij maatschappijleer gebruiken we een digitale methode. Op mavo, havo en vwo werken we met een methode die zowel de lestekst als de opdrachten digitaal aanbiedt. Je kunt je eigen opdrachten bekijken en beoordelen. Natuurlijk kijkt ook de docent met je mee! Daarnaast krijg je van ons het boek ook in papieren versie. Dat leert misschien makkelijker voor je.

De nieuwsgebeurtenissen nemen bij ons vak een belangrijke plaats in. Daarvoor lenen de tablet en het digibord zich uitstekend. Achtergrondinformatie kan worden opgezocht, waarmee we proberen je de nieuwsgebeurtenissen nog beter te laten begrijpen.

Vakinformatie

In de bovenbouw krijgt iedereen een jaar het vak maatschappijleer. Bij maatschappijleer leer je de wereld beter begrijpen. Je leert over culturen, normen en waarden, regels en wetten en nog veel meer. Verschillende thema’s staan tijdens de les centraal. Je leert over je eigen omgeving, maar ook juist over zaken buiten jouw eigen omgeving.

Daarnaast leer je bij het vak om (nog beter) je eigen mening te geven. Dat doen we door vaak met elkaar te debatteren. Dit zorgt meestal voor leuke en interessante lessen!