Vragen2021-01-14T12:27:56+00:00

Algemeen

Geeft De Nassau veel huiswerk?2021-01-13T19:21:35+00:00

De meeste eersteklassers hebben voor hun huiswerk ongeveer anderhalf uur per dag nodig. De een werkt natuurlijk sneller dan de ander. Wie aan huiswerk gewend is, maakt het vaak ook iets sneller dan iemand die dat op De Nassau voor het eerst krijgt. Heel vaak kun je al in de klas beginnen. Dat scheelt thuis tijd. Je kunt ook deelnemen aan de huiswerkklas van Bijlesnetwerk. Op deze manier heb je extra veel aandacht voor je huiswerk en gaat het maken nog sneller!

Is De Nassau een strenge school?2021-01-13T19:22:07+00:00

Wij hebben regels en vinden het heel normaal dat je je daaraan houdt. Je moet bijvoorbeeld je spullen bij je hebben en je huiswerk maken. Je mag de les niet verstoren of andere kinderen lastigvallen. Als je dat soort zaken overdreven vindt, vind je De Nassau misschien wel streng. Voor ons is het de normale gang van zaken.

Hoe lang duurt een schooldag?2021-01-13T19:22:36+00:00

Een gewone schooldag heeft zeven lessen van 50 minuten en duurt van 8.30–15.10 uur. Voor de eerstejaars is er vaak een vrije middag. Op dinsdag kunnen de lessen tot 16.00 uur duren. ’s Morgens heb je een pauze van 11.00–11.20 uur en ‘s middags een lunchpauze van 13.00–13.30 uur. Je mag zelf brood en drinken van thuis mee naar school nemen. In de kantine kun je ook iets lekkers kopen.

Is De Nassau een grote school?2021-01-13T19:23:25+00:00

Er zijn in totaal bijna 1750 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. Dat zijn er heel wat meer dan op je basisschool. Daarom doen alle docenten erg hun best om je snel te leren kennen. Je klassenmentor helpt jou de school te leren kennen. Op ons mavogebouw aan de Paul Krugerlaan zitten ongeveer 550 leerlingen en op de locatie voor havo en vwo aan De la Reyweg ongeveer 1200 leerlingen.

Is De Nassau een moderne school?2021-01-13T19:24:00+00:00

Ja, De Nassau is een moderne school. Alle leerlingen werken met een tablet naast hun schoolboeken. Je kunt daar hier meer over lezen. Er zijn twee moderne mediatheken met veel computers waaraan je kunt werken. Ook kun je makkelijk filmpjes opnemen bij een green screen en zijn er zelfs een 3D-printer en VR-bril aanwezig! In de eerste klas krijg je de vakken tabletvaardigheden en informatiekunde; daar leer je om zo goed mogelijk met alle digitale mogelijkheden om te gaan. Vrijwel alle lokalen zijn uitgerust met moderne media en digitale schoolborden. De Nassau biedt je naast de verplichte lessen ook keuzemogelijkheden aan. Deze keuzelessen noemen we minors.

Kan ik bij een vriend of vriendin in de klas komen?2021-01-13T19:24:47+00:00

Ja, als je een speciaal verzoek hebt, kun je dit aangeven bij de aanmelding. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je wens om bij een vriend of vriendin in de klas te komen.

Heeft De Nassau proefwerkweken?2021-01-13T19:25:11+00:00

Op De Nassau krijg je in alle leerjaren vier proefwerkweken. Je krijgt gemiddeld twee proefwerken op een dag in de proefwerkweek. Tijdens de proefwerkweek heb je geen lessen.

Wat doet De Nassau aan kunst en cultuur?2021-01-13T19:25:55+00:00

Op de Nassau worden er binnen het lesaanbod tekenen, handvaardigheid en CKV regelmatig uitstapjes gemaakt naar culturele en kunstzinnige organisaties. Hierbij maken leerlingen op alle niveaus (mavo-havo-vwo) door de verschillende leerjaren heen kennis met verschillende kunstdisciplines. Ook worden er regelmatig docenten dans, graffiti, theater en beeldende kunst uitgenodigd om in de klas- of in ons auditorium- een workshop te verzorgen.
Als aanvulling op de reguliere lessen hebben we voor leerlingen van klas 1, 2, 3 een CKV –juniorweek waarin leerlingen in hun eigen omgeving op zoek gaan naar Kunst en Cultuur. Dit wordt verbonden aan een workshop of creatieve opdracht. Alle onderbouwleerlingen bezoeken (minstens) een keer een museum en in de bovenbouw kun je op alle niveaus examen doen in de kunstvakken. Leerlingen kunnen binnen het programma van De Nassau Academie eveneens kiezen voor verschillende creatieve minors.

De Nassau heeft een eigen kunstcollectie op de locatie RW. Daarnaast hebben we nauw contact met een aantal organisaties die we vaak bezoeken. Zo werken we regelmatig samen met de Nieuwe Veste, Smb, Bibliotheek Breda, Cultuurnacht NV, Event entertainment, Tiggelman Dansstudio, Scapino Ballet, Chassé Breda, Van Abben museum, de Pont en het Stedelijk museum Amsterdam.

Tto

Waar staat de afkorting tto voor?2021-01-11T10:34:12+00:00

Tweetalig onderwijs.

Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven?2021-01-11T10:36:12+00:00

Om de balans tussen Nederlandse en Engelse taal in evenwicht te houden. Bovendien is het wettelijk niet toegestaan om meer dan 70% van de lessen in het Engels te geven.

Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) terminologie en leerstof nog wel begrijpen?2021-01-11T10:36:44+00:00

We mogen al terugkijken op acht groepen tto-leerlingen die eindexamen hebben gedaan en er zijn geen problemen gebleken op dat gebied. Bovendien werken we met lijsten waardoor de belangrijkste termen bij alle vakken zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleerd.

Hoeveel scholen in Nederland bieden tto aan?2021-01-11T10:39:18+00:00

Ongeveer 120 scholen.

Is Cambridge Engels, dat op andere scholen wordt aangeboden, hetzelfde als tto?2021-01-11T10:39:53+00:00

Nee, een school die Cambridge Engels aanbiedt, geeft versterkt talenonderwijs. Er worden dan geen andere vakken (dan Engels) in het Engels aangeboden dus er wordt door de leerlingen veel minder Engels gesproken dan op een tto-school. Een school die Cambridge Engels aanbiedt staat niet onder controle van het Nuffic en hoeft dus ook niet aan alle eisen die landelijk gesteld worden te voldoen. Hieronder staat een uitgebreid overzicht van de verschillen:

Cambridge Advanced/Proficiency   Exam (CAE/CPE) Dutch State Exam (VWO English) International Baccalaureate (IB   English A)
Targets non-native speakers Targets non-native speakers Targets academic native and   near native speakers
English as a second language   course English as a second language   course Pre-university language and   literature course
Students selected on their   level of English Students selected by Cito Test   and school advice Students selected on basis of   academic performance. (In The Netherlands Cito Test and school advice.)
Focuses on reading, writing,   speaking, listening and use of grammar. Focuses on reading, writing,   speaking, listening and literature. Focuses on university style   essay writing, analytical reading, stylised writing, group/individual   presentations and the nuts and bolts of language.
Available at recognised    language schools/businesses worldwide. Available at recognised   secondary schools in The Netherlands. Available at recognised   international/bilingual schools worldwide.
Both self-study and teacher led   options available. Teacher led programme as part   of six year secondary school education. Two year teacher led   course. Part of a six year bilingual programme.
Focuses on accuracy of language Focuses on accuracy of language Focuses on accuracy of language 

History of language

Literature

Media and language

Cultural awareness

Targets all age levels –   teenagers to pensioners Targets 17-19 year olds Targets 17-19 year olds
Welke vakken worden in de brugklas op De Nassau in het Engels gegeven?2021-01-11T10:40:54+00:00

In de brugklas: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), biologie (biology), lichamelijke opvoeding (physical education) en natuurlijk Engels (English).

Welke opleiding krijgen de docenten?2021-01-11T10:41:20+00:00

De docenten die lesgeven in het tto, hebben daar zelf voor gekozen. Het zijn voornamelijk Nederlandse docenten. Wel spreken zij vloeiend Engels. Zij hebben in voorbereiding op de start van het tto, een intensieve taaltraining gevolgd. Voor goed tweetalig onderwijs zijn geschoolde en enthousiaste docenten noodzakelijk. Alle docenten zijn of komen in het bezit van het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) en hebben door cursussen in Engeland hun spreekvaardigheid intensief geoefend.

Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?2021-01-11T10:41:43+00:00

Nee, in principe niet. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Tot aan de herfstvakantie zal er zo’n 50% Engels worden gesproken, tussen de herfst en de kerstvakantie zo’n 75% en na de kerstvakantie vrijwel 100%.

Zijn de toetsen ook in het Engels?2021-01-11T10:42:05+00:00

Ja, in het begin mag er ook zo af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten buiten beschouwing gelaten (behalve bij Engels zelf). De leerlingen mogen tijdens de toetsen een woordenboek gebruiken.

Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tto?2021-01-11T10:42:36+00:00

Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn geen (negatieve) gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het tto.

Hoe zijn de examenresultaten van leerlingen in het tto?2021-01-11T10:42:59+00:00

De achtste lichting tto-leerlingen heeft in mei 2017 het IB examen gedaan. De resultaten waren, zoals in de voorgaande jaren, fantastisch met een score van 100% geslaagden en hoge cijfers.

Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?2021-01-11T10:43:48+00:00

Steeds meer uitgevers gaan bestaande methodes door native speakers vertalen in het Engels, dus het aanbod groeit. Ook komen er boeken uit Groot-Brittannië, met bij sommige vakken waar nodig specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie.

Is het curriculum precies hetzelfde als de overige brugklassen?2021-01-11T10:44:29+00:00

Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken geldt dat er andere onderwerpen aan bod zullen komen met een internationaler karakter.

Is het tto ook te combineren met het gymnasium?2021-01-11T10:45:11+00:00

Ja! Op veel scholen met tto is geen gymnasiumopleiding, op De Nassau wel. Op De Nassau kan je kiezen uit tto gymnasium en tto atheneum.

Wat is het verschil tussen tto gymnasium en tto vwo?2021-01-11T10:45:42+00:00

Bij tto gymnasium volg je ook Latijn en Grieks vanaf de tweede klas en neem je samen met de leerlingen van het klassieke gymnasium deel aan de specifieke gymnasiumactiviteiten.

Is dat niet veel te zwaar voor leerlingen?2021-01-11T10:46:03+00:00

De praktijk tot nu toe wijst uit, dat dat reuze meevalt. Gemotiveerde intelligente kinderen kunnen heel veel, zeker als ze er plezier in hebben.

Moeten ouders extra betalen voor het tto?2021-01-11T10:46:27+00:00

Ja. Op De Nassau worden de extra kosten voor tto € 250,– per jaar. In de jaren dat de leerlingen naar het buitenland reizen komt hier € 450,– bij voor de reis, in de eerste klas is dit € 275,–

Waar is dat extra geld voor bestemd?2021-01-11T10:46:51+00:00

Voornamelijk voor de extra buitenlesactiviteiten (reizen, excursies etc.) die de leerlingen aangeboden krijgen. Maar ook bijvoorbeeld voor de examens en de extra uren Engels.

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen?2021-01-11T10:47:31+00:00

De site van het Europees Platform biedt de meeste informatie. Daar zijn ook weer verdere links te vinden zoals www.ikkiestto.nl

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs op De Nassau?2021-01-11T10:47:57+00:00

Op deze site: zeer regelmatig wordt de nieuwste informatie toegevoegd. Rechtstreekse vragen kunnen gesteld worden via: he@denassau.nl

Heeft de school een officieel tto-certificaat?2021-01-11T10:48:21+00:00

Ja, de school heeft in 2010 en 2011 een uitgebreide controle (visitatie) ondergaan waarbij lessen werden bezocht en gesprekken werden gevoerd met de directie, docenten, ouders en leerlingen door drie leden van het Europees Platform. De beoordeling was beide keren zeer positief waardoor we vanaf 2010 de officiële titel tto-junior school mogen voeren en vanaf januari 2012 de titel tto-senior school.

Heeft u een vraag die nog niet in de lijst voorkomt en die u graag beantwoord ziet? Stuur een mailtje naar he@denassau.nl

Tablets

Op welke manier wordt de tablet bij het onderwijs gebruikt?2021-01-11T20:13:31+00:00

De leerlingen maken bij alle vakken gebruik van hun tablet. De manier waarop de tablet wordt ingezet, verschilt per vak. Een toenemend aantal vakken werkt volledig digitaal, bij andere vakken wordt de tablet voor maatwerk en extra oefening gebruikt.

Waarom heeft De Nassau gekozen voor tablets?2021-01-11T20:13:52+00:00

Wij zijn van mening dat de toepassing van ICT in het onderwijs een niet te stoppen ontwikkeling is. E-learning biedt mogelijkheden om ons onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken. De brugklasleerlingen leren bij de vakken informatiekunde en tabletvaardigheden hoe ze efficiënt om kunnen gaan met hun tablet.

Mag de tablet mee naar huis?2021-01-11T20:14:13+00:00

Ja, de leerling mag de tablet mee naar huis nemen. Hij gebruikt de tablet bij het maken van het huiswerk.

Wordt de tablet met software geleverd?2021-01-11T20:14:34+00:00

Op de tablet is Windows 10 geïnstalleerd. Verder beschikt de leerling over het volledige Office-pakket en allerlei vakspecifieke educatieve toepassingen.

Kan de leerling zelf software en drivers installeren?2021-01-11T20:14:52+00:00

Hij kan alleen software uit de besloten “Store” installeren. Het is niet mogelijk andere software en drivers te installeren. Portable software gebruiken is natuurlijk wel mogelijk.

Is de tablet beveiligd?2021-01-11T20:15:13+00:00

Iedere tablet is voorzien van een antivirusprogramma. Onze systeembeheerders zorgen ervoor dat belangrijke updates worden uitgevoerd.

Kan de leerling altijd bij de gegevens die hij opslaat?2021-01-11T20:15:29+00:00

We maken gebruik van Office 365, waar de leerling gegevens kan opslaan in OneDrive. OneDrive is automatisch gekoppeld aan de tablet, opdat de leerling altijd toegang heeft tot zijn gegevens.

Hoe volgt de leerling lessen als zijn tablet kapot is?2021-01-11T20:15:48+00:00

Als de tablet niet meer werkt, gaat de leerling naar de ICT-afdeling. Hij krijgt dan tijdelijk een vervangende tablet.

Wat moet de leerling doen als zijn tablet in de vakantie kapotgaat en hij moet de tablet gebruiken voor huiswerk?2021-01-11T20:16:08+00:00

In de vakanties is de ICT-afdeling bereikbaar via telefoon of e-mail. Er kan een afspraak gemaakt worden om een vervangende tablet op te halen.

Wat valt er onder de verzekering van de tablet?2021-01-11T20:16:28+00:00

De tablet is verzekerd tegen schades die buiten de schuld van de gebruiker ontstaan zijn. Schades die opzettelijk zijn toegebracht, worden niet vergoed en komen voor rekening van de ouders van de leerling.

Wat zijn de voorwaarden van de verzekering?2021-01-11T20:16:45+00:00

De tablets zijn beperkt verzekerd. Er kan eenmaal per jaar aanspraak gemaakt worden op de verzekering voor onopzettelijke schade. Het is verplicht om de tablet/laptop altijd in het hoesje te hebben bij het gebruik of vervoer ervan. Schade die veroorzaakt wordt door het niet gebruiken van een hoesje, komt voor rekening van de gebruiker. De hoogte van het eigen risico verschilt per apparaat. Voor de laptop geldt een eigen risico van €50,- per reparatie.

Valt diefstal onder de verzekering?2021-01-11T20:17:03+00:00

De tablet is niet verzekerd tegen diefstal. De tablet is eigendom van De Nassau, in geval van diefstal wordt het restbedrag van de tablet doorberekend aan de ouders van de leerling.

Hoe zit het met eigendom van de tablet?2021-01-11T20:17:27+00:00

De tablet is eigendom van De Nassau. Zodra een tablet 4 jaar oud is, wordt de tablet eigendom van de leerling die hem op dat moment in bruikleen heeft. De termijn van 4 jaar is gekoppeld aan de tablet, niet aan de leerling. Elke leerling die minimaal 4 jaar onderwijs heeft gevolgd op De Nassau en waarvan de tablet niet onherstelbaar beschadigd is geweest, heeft aan het einde van de schoolcarrière minimaal 1 tablet mogen behouden.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter verduidelijking:

Voorbeeld 1
Een brugklasser krijgt een nieuwe tablet in bruikleen. Deze leerling gebruikt 4 jaar lang dezelfde tablet. Aan het einde van die periode wordt de tablet eigendom van de leerling. Voor de eventueel resterende jaren op De Nassau, krijgt hij een andere tablet in bruikleen.

Voorbeeld 2
Een leerling krijgt een tablet in bruikleen die al twee jaar oud is. Hij gebruikt deze tablet dan nog 2 jaar. Hij wordt aan het eind van die periode eigenaar en krijgt een andere tablet in bruikleen.

Voorbeeld 3
De leerling krijgt een nieuwe tablet in bruikleen. Na 3 jaar gebruik laat hij de tablet vallen, waardoor deze onherstelbaar beschadigd is. Hij krijgt vervolgens een andere tablet in bruikleen. Als deze tablet dan pas 1 jaar oud is, moet de leerling nog 3 jaar doen met deze nieuwere tablet.

Krijgen leerlingen die net beginnen op De Nassau een nieuwe tablet?2021-01-11T20:17:44+00:00

Alle leerlingen die net beginnen op De Nassau ontvangen in de eerste week een tablet. Dit kan een nieuwe of een gebruikte tablet zijn. Door het optimaal benutten van de levensduur van de tablet houden we de eigen bijdrage van de ouders zo laag mogelijk. Alle tablets zijn in goede staat, hebben dezelfde functionaliteit en voldoen aan alle noodzakelijke en wenselijke voorwaarden.

Dyslexie

Worden de toetsen voor dyslectische leerlingen vergroot?2021-01-11T10:11:37+00:00

Alle leerlingen op De Nassau krijgen hun toetsen en examens in het lettertype Arial, puntgrootte 12. Dit lettertype is groot genoeg voor leerlingen met een leesbeperking. De Nassau volgt hiermee de richtlijn die bij het centraal eindexamen wordt gehanteerd.

Mag een dyslectische leerling bij toetsen de laptop als schrijfgerei gebruiken?2021-01-11T10:11:58+00:00

In principe maken alle Nassauleerlingen hun toetsen op papier. Dyslectische leerlingen kunnen toestemming krijgen om hun toetsen op de laptop te maken. De spellingcontrole mag dan worden gebruikt tenzij de docent vooraf heeft aangegeven dat het bij de betreffende toets niet is toegestaan. Wordt de spellingcontrole gebruikt, dan is de regeling ‘halvering spellingfouten’ niet van toepassing.

Wanneer mag een dyslectische leerling auditieve ondersteuning gebruiken bij toetsen?2021-01-11T10:11:47+00:00

Een dyslectische leerling kan, na een geslaagd oefentraject, toestemming krijgen voor auditieve ondersteuning bij toetsen en examens. Voorwaarde is dat deze vorm van ondersteuning geadviseerd wordt in de officiële dyslexieverklaring en/of in het bijbehorende handelingsadvies. Verder wordt van de leerling verwacht dat hij deze auditieve ondersteuning ook inzet bij studie en huiswerk.

Welke voorleessoftware wordt er op De Nassau gebruikt?2021-01-11T10:12:26+00:00

Bij toetsen en schoolexamens wordt de voorleesfunctie in het programma Word gebruikt. De docent levert de toets in Word aan op een usb-stick. De leerling gebruikt zijn eigen schoollaptop en koptelefoon/oortjes. Bij het centraal eindexamen is het niet mogelijk om het programma Word te gebruiken. De school bestelt dan de centrale examens in Daisy-formaat.

Mogen dyslectische leerlingen gebruikmaken van gesproken boeken?2021-01-11T10:12:38+00:00

Een dyslectische leerling kan bij de openbare bibliotheek gesproken literatuurboeken lenen via ‘Luisterbieb’ of ‘Passend Lezen’. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat de leerling dan niet alleen luistert maar ook meeleest met de tekst. Voor gesproken school- en studieboeken kunt u terecht bij de organisatie Dedicon. Daarnaast zijn sommige digitale lesmethodes al door de uitgever voorzien van een voorleesfunctie.

Mag een dyslectische leerling een vreemde taal laten vallen?2021-01-11T10:12:15+00:00

Leerlingen met dyslexie hebben geen automatisch recht op ontheffing voor Frans of Duits. Op de havo zijn t/m klas 3 de vakken Frans en Duits verplicht. Op de mavo kan in uitzonderlijke gevallen in klas 2 vrijstelling worden gegeven voor het vak Frans. Op het vwo kan in uitzonderlijke gevallen vanaf klas 4 ontheffing worden gegeven voor Frans of Duits. De vwo-leerling dient dan examen af te leggen in een vervangend vak.

Wordt er remedial teaching gegeven op De Nassau?2021-01-11T10:14:07+00:00

In klas 1 en 2 bestaat voor leerlingen met dyslexie de mogelijkheid tot het volgen van remedial teaching. De lessen vinden wekelijks plaats, na schooltijd, in groepjes van maximaal 5 leerlingen.

Bij wie kan ik meer informatie over het dyslexiebeleid van De Nassau krijgen?2021-01-11T10:14:13+00:00

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouders van dyslectische brugklasleerlingen. Ook voor deze leerlingen wordt een speciale bijeenkomst gehouden. Heeft u voor die tijd nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

Mijn kind heeft dyslexie. Welke gegevens moet ik aanleveren?2021-01-11T09:24:57+00:00

Bij de aanmelding van een nieuwe leerling verlangt De Nassau een kopie van de officiële dyslexieverklaring. Deze verklaring is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de wettelijke (examen)faciliteiten die er voor dyslectische leerlingen zijn. Daarnaast ontvangt de school graag het onderzoeksverslag met de bijbehorende handelingsadviezen.

Krijgen alle dyslectische leerlingen dezelfde faciliteiten?2021-01-11T10:02:54+00:00

Een aantal regelingen zoals ‘tijdverlenging’ wordt aan alle leerlingen met dyslexie toegekend. Voor sommige faciliteiten zoals het gebruik van ‘auditieve ondersteuning’ is expliciete toestemming nodig. De mentor kan, na overleg met ouders, hiervoor een verzoek indienen bij het intern zorgoverleg (Izo) van De Nassau.

Hoeveel tijdverlenging krijgt een dyslectische leerling?2021-01-11T10:04:12+00:00

Leerlingen met dyslexie krijgen bij toetsen en examens 20% extra tijd. Duurt een toets bijvoorbeeld 40 minuten, dan mag de dyslectische leerling 8 minuten langer werken. De tijdverlenging vindt plaats binnen het lesuur waarin de toets wordt afgenomen.

Wat houdt de regeling ‘halvering spellingfouten’ in?2021-01-11T10:04:55+00:00

Spellingfouten worden alleen aangerekend bij de talen. Bij andere vakken tellen spellingfouten niet mee. Bij dyslectische leerlingen worden de spellingfouten voor de helft geteld (t/m klas 3). In de bovenbouw worden bij proefwerken en schoolexamens de spellingfouten normaal meegerekend. Dit is in overeenstemming met de wettelijke regelgeving rondom spelling bij het centraal eindexamen.

Ga naar de bovenkant