De tablet is eigendom van De Nassau. Zodra een tablet 4 jaar oud is, wordt de tablet eigendom van de leerling die hem op dat moment in bruikleen heeft. De termijn van 4 jaar is gekoppeld aan de tablet, niet aan de leerling. Elke leerling die minimaal 4 jaar onderwijs heeft gevolgd op De Nassau en waarvan de tablet niet onherstelbaar beschadigd is geweest, heeft aan het einde van de schoolcarrière minimaal 1 tablet mogen behouden.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter verduidelijking:

Voorbeeld 1
Een brugklasser krijgt een nieuwe tablet in bruikleen. Deze leerling gebruikt 4 jaar lang dezelfde tablet. Aan het einde van die periode wordt de tablet eigendom van de leerling. Voor de eventueel resterende jaren op De Nassau, krijgt hij een andere tablet in bruikleen.

Voorbeeld 2
Een leerling krijgt een tablet in bruikleen die al twee jaar oud is. Hij gebruikt deze tablet dan nog 2 jaar. Hij wordt aan het eind van die periode eigenaar en krijgt een andere tablet in bruikleen.

Voorbeeld 3
De leerling krijgt een nieuwe tablet in bruikleen. Na 3 jaar gebruik laat hij de tablet vallen, waardoor deze onherstelbaar beschadigd is. Hij krijgt vervolgens een andere tablet in bruikleen. Als deze tablet dan pas 1 jaar oud is, moet de leerling nog 3 jaar doen met deze nieuwere tablet.