Er zijn in totaal bijna 1750 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. Dat zijn er heel wat meer dan op je basisschool. Daarom doen alle docenten erg hun best om je snel te leren kennen. Je klassenmentor helpt jou de school te leren kennen. Op ons mavogebouw aan de Paul Krugerlaan zitten ongeveer 550 leerlingen en op de locatie voor havo en vwo aan De la Reyweg ongeveer 1200 leerlingen.