Een aantal regelingen zoals ‘tijdverlenging’ wordt aan alle leerlingen met dyslexie toegekend. Voor sommige faciliteiten zoals het gebruik van ‘auditieve ondersteuning’ is expliciete toestemming nodig. De mentor kan, na overleg met ouders, hiervoor een verzoek indienen bij het intern zorgoverleg (Izo) van De Nassau.