Nee, in principe niet. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Tot aan de herfstvakantie zal er zo’n 50% Engels worden gesproken, tussen de herfst en de kerstvakantie zo’n 75% en na de kerstvakantie vrijwel 100%.