In principe maken alle Nassauleerlingen hun toetsen op papier. Dyslectische leerlingen kunnen toestemming krijgen om hun toetsen op de laptop te maken. De spellingcontrole mag dan worden gebruikt tenzij de docent vooraf heeft aangegeven dat het bij de betreffende toets niet is toegestaan. Wordt de spellingcontrole gebruikt, dan is de regeling ‘halvering spellingfouten’ niet van toepassing.