Bij de aanmelding van een nieuwe leerling verlangt De Nassau een kopie van de officiële dyslexieverklaring. Deze verklaring is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de wettelijke (examen)faciliteiten die er voor dyslectische leerlingen zijn. Daarnaast ontvangt de school graag het onderzoeksverslag met de bijbehorende handelingsadviezen.