Als er een duidelijk vermoeden is dat een leerling op een schriftelijke toets niet zijn capaciteiten heeft kunnen laten zien, kan er een mondelinge herkansing plaatsvinden. Dit gebeurt bij hoge uitzondering, onder strikte voorwaarden, op verzoek van de leerling in overleg met de vakdocent.