Een dyslectische leerling kan, na een geslaagd oefentraject, toestemming krijgen voor auditieve ondersteuning bij toetsen en examens. Voorwaarde is dat deze vorm van ondersteuning geadviseerd wordt in de officiële dyslexieverklaring en/of in het bijbehorende handelingsadvies. Verder wordt van de leerling verwacht dat hij deze auditieve ondersteuning ook inzet bij studie en huiswerk.