Op De Nassau wordt in de onderbouw 50% van de lessen in het Engels gegeven en in de bovenbouw 25%. Verder heeft het curriculum van de tto-afdeling een (nog) meer internationaal karakter dan de overige afdelingen.