In klas 1 en 2 bestaat voor leerlingen met dyslexie de mogelijkheid tot het volgen van remedial teaching. De lessen vinden wekelijks plaats, na schooltijd, in groepjes van maximaal 5 leerlingen.