Ja, in het begin mag er ook zo af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten buiten beschouwing gelaten (behalve bij Engels zelf). De leerlingen mogen tijdens de toetsen een woordenboek gebruiken.