Voor dyslectische leerlingen gelden de gebruikelijke overgangsnormen die voor alle leerlingen gelden.