De leerling in beeld

De Nassau is een grote school, maar toch vinden wij het belangrijk iedere leerling goed in beeld te hebben.

De mentor

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerling. De mentor houdt de cijfers en het welbevinden goed in de gaten en helpt de leerling met studievaardigheden.

De vakdocenten en de coördinator

De vakdocenten begeleiden bij het eigen vak en voorzien de mentor van informatie. Samen met de coördinator bewaakt de mentor de ontwikkeling van het kind

Ondersteuning

Waar nodig kunnen we extra hulp inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
– Het inzetten van versterkingslessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
– Het beter omgaan met faalangst met behulp van boftraining. Tijdens de training is het doel niet om de spanning in zijn geheel weg te nemen. We willen het hanteerbaar maken. We gaan manieren ontdekken waar we invloed op de spanningshoeveelheid kunnen krijgen (cirkel van invloed).
– Het volgen van een sociale vaardigheidstraining. Tijdens de training leren meer teruggetrokken, stille leerlingen en juist ook wat luidruchtigere, vaak zichzelf uit onzekerheid overschreeuwende leerlingen hoe ze contact kunnen maken met anderen en hoe ze op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen.
– Het krijgen van remedial teaching voor dyslectische leerlingen

Aanmelding

Heb je dyslexie, dan is het natuurlijk belangrijk dat de school dat weet. We vragen je daarom bij de aanmelding op De Nassau een kopie aan te leveren van de officiële dyslexieverklaring en van het onderzoeksrapport.

Dyslexiepasje

Elke dyslectische leerling krijgt een dyslexiepasje. Daarop staat aangegeven voor welke aanpassingen (faciliteiten) jij in aanmerking komt. Dit dyslexiepasje moet je altijd bij je hebben en tijdens toetsmomenten kunnen laten zien.

Faciliteiten

Op onze school kennen we de volgende regelingen voor dyslectische leerlingen:

  • extra tijd (20%) of minder opgaven
  • vergroot lettertype (Arial 12)
  • ondergrens van het cijfer 3 bij de talen (t/m klas 2)
  • halvering spellingfouten (t/m klas 3)
  • geen onverwachte leesbeurt
  • mondelinge toelichting tijdens schriftelijke toetsen
  • mondelinge herkansing (onder voorwaarden)
  • laptop als schrijfgerei bij toetsen en examens*
  •  auditieve ondersteuning bij toetsen en examens*
  • dispensatie van een vreemde taal *

* Voor deze regelingen is expliciete toestemming van de afdelingscoördinator vereist, na overleg met de ondersteuningscoördinator.

Meer informatie

Aan het begin van het brugklasjaar worden je ouders uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Ze krijgen dan meer uitleg over het dyslexiebeleid. Ook voor jou is er een informatiebijeenkomst, samen met de andere brugklasleerlingen die dyslexie hebben.