Tweetalig onderwijs op De Nassau

Tto is de afkorting voor tweetalig onderwijs. Op De Nassau is dit een onderwijs- en verrijkingsprogramma binnen het vwo, waarbij leerlingen zich een uitstekende actieve en passieve kennis van het Engels eigen maken en zich internationaal oriënteren. Tto is niet alleen leuk, maar dankzij tweetalig onderwijs krijg je ook een stevige basis voor een steeds internationalere samenleving. Er zijn drie belangrijke redenen om voor tto te kiezen.

1. Je wordt heel taalvaardig en dus heel goed in Engels.

Taalvaardigheid is belangrijk in tweetalig onderwijs. Dankzij tto word je een functioneel tweede taalgebruiker. Dat betekent dat je de tweede taal, Engels, zo vloeiend en goed beheerst dat je je zelfstandig kunt redden in allerlei verschillende omstandigheden en je onderwijs in het buitenland bijvoorbeeld makkelijk kunt volgen. Je bent een communicatief vaardige taalgebruiker. Je wordt zo sterk in Engels doordat in de eerste drie klassen 50% van de lesuren in het Engels aangeboden wordt. Naast een extra uur voor het vak Engels krijgen je in klas 1 de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en lichamelijke oefening in het Engels. In het begin wordt hier nog Nederlands gesproken als dat nodig is om iets duidelijk te maken maar na een tijdje is de voertaal tijdens de tto-uren Engels.

2. Je wordt een wereldburger.

Een belangrijk aspect van het tto-onderwijs is kennismaking met andere culturen. In klas 1 staat een studiereis naar Engeland op het programma. In klas 3 hebben we een uitwisselingsprogramma met een van onze Europese partnerscholen. In het vijfde leerjaar reis je naar een universiteitsstad in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. In het tweede en vierde leerjaar vinden andere internationaliseringsactiviteiten plaats, waaronder projectmatige samenwerking met onze buitenlandse partnerscholen. Daarnaast is er bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer veel aandacht voor de Europese en internationale oriëntatie.

3. Je krijgt de kans je persoonlijk te ontwikkelen.

Je bent in staat uit je ‘comfortzone’ te stappen en te reflecteren op zaken die je niet kent. Je voelt je betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij. Je bent creatief, onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

Buiten dit alles word je ook goed voorbereid op je IB-examen (International Baccalaureate) voor Engels. Met dit wereldwijd erkende en gewaardeerde diploma toon je aan dat je een heel hoog niveau Engels hebt. Ook buitenlandse universiteiten en hogescholen erkennen dit diploma.

Wil je ook weten of tto iets voor jou is? Doe de test via onderstaande link: www.ikkiestto.nl