Geschiedenis

Alleen al die naam… De Nassau. Dat is toch meteen een poort naar de bijzondere plek die Breda innam in de Nederlandse geschiedenis? Wij vertellen je graag meer over het mooiste vak dat je kunt volgen en de plek die geschiedenis op onze school inneemt. Geschiedenis gaat namelijk over mensen en dus ook over jou! Geschiedenis doet je beseffen dat de wereld waarin we allemaal leven niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Neem plaats, dan zetten we De Nassautijdmachine graag voor je aan!

Digitaal lesmateriaal

In onze digitale lesmethode Tijd voor Geschiedenis gaan we op een interactieve manier aan de slag met het vak. Deze methode is toegankelijk via een website. De website staat vol vragen, animaties, bronnen en video’s over de verschillende historische onderwerpen. Het huiswerk maak je dus ‘online’. Je docent kan op deze manier ook makkelijk bijhouden of je de vragen goed kan beantwoorden. Moeilijke woorden (begrippen) kunnen aangeklikt worden voor verdere uitleg en natuurlijk is het ook handig dat je bij de afbeeldingen in en uit kan zoomen. De methode wordt zowel thuis als in de klas gebruikt. Daarnaast krijg je wel een papieren reader met de leertekst, zodat je thuis kunt leren voor je proefwerken en in de tekst kunt markeren.

Vakinformatie

Op De Nassau is het vak geschiedenis verplicht in de onderbouw. We behandelen de geschiedenis met behulp van de bijzondere digitale methode Tijd voor Geschiedenis. We ‘lopen’ op die manier door ons verleden heen van de vroegste mensen van meer dan 150.000 jaar geleden tot aan ongeveer de 15e eeuw van onze jaartelling. De eeuw waarin de familie Nassau ook nog eens heel belangrijk werd in de geschiedenis van ons kleine maar bijzondere landje.

Dat betekent dat we van rondtrekkende jagers en verzamelaars via de eerste boeren naar Egypte gaan om daarna de piramides weer achter ons te laten en te kijken naar de beschaving van de oude Grieken en Romeinen. Na deze periode, die we de klassieke oudheid noemen, gaan we naar de middeleeuwen en daar sluiten we het vak geschiedenis in de brugklas af. We rekenen in de lessen ook echt op jouw inbreng. Hoe kijk jij aan tegen de geschiedenis en wat kunnen we ervan leren? Geschiedenis gaat pas leven als we naar elkaar luisteren, discussies voeren en aandacht hebben voor allerlei verschillende meningen over allerlei verschillende feiten.

Breda is natuurlijk een middeleeuwse stad. Vandaar dat we ook een project gaan doen over lokale geschiedenis. Dit doen we in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Breda en het Stedelijk Archief Breda. Naast de meer inhoudelijke zaken ga je ook veel trainen met allerlei vaardigheden om historisch verantwoord te denken, te redeneren en te onderzoeken. Zo zullen teksten en foto’s voortaan op je kritische blik en mening kunnen rekenen! En dat kan geen kwaad in deze tijd van internetbubbels…

Na de brugklas nemen we de vroegmoderne tijd onder handen. Die periode begint met Columbus op een Amerikaans eilandje en eindigt met de fabrieken van de 19e eeuw. In de derde klas kijk je naar de 20e eeuw. Dit is de eeuw van wereldoorlogen, crisis, televisie en swingende popmuziek. Daarna ben je klaar voor de bovenbouw!